ทัวร์จีน T-SUD GRACIER IN CHENGDU 5วัน 4คืน

อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - เมืองตูเจียงเอี้ยน - ภูเขาหิมะซีหลิง - ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง