ทัวร์จีน T-SUD THE BEST OF KUNMING 6 วัน 5 คืน

คุนหมิง-ต้าหลี-ลี่เจี่ยง-แชงกรีล่า
บินหรู พักดี 4ดาว นั่งกระเช้าพิชิต 2ขุนเขา
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง