ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Snow Cooling 5วัน 3คืน

ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC -MITSUI OUTLET
เนินเขาพระพุทธเจ้า-โรงเบียร์ซัปโปโร-อาคารที่ว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า-หอนาฬิกาประจำเมือง-สวนโอโดริ-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโน๊ะ(เมนูพิเศษ !! ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู)
ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง