ทัวร์ฟินแลนด์ Finland 8วัน 6คืน

เฮลซิงกิอิวาลา - อินารี - หมู่บ้านอิกลูฟาร์มสนัขฮัสกี้
โรวาเนียมิ - ล่าแสงเหนือโรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอสเคมิ
เรือตัดน้ำแข็ง - กวางเรนเดียร์ปอร์โว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง