ทัวร์มัลดีฟส์ CLUBMED KANI MALDIVES 3วัน 2คืน

สนามบินมาเล่ย์ (มัลดีฟส์)
อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน- พลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะมัลดีฟส์
มัลดีฟส์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง