ทัวร์ยุโรป Spain Protugal 9 วัน 6 คืน

ชม 5 มรดกโลก โทเลโด - เซโกเวีย - ซาลามังก้า - ซินทรา และมหาวิหารแอวูร่า
พิเศษ!! ชมระบำฟาเมงโก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง