ทัวร์อินเดีย Namaste INDIA 5 วัน 3 คืน

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง