ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน
ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง