ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3วัน 2คืน

เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า คาสิโนสุดหรู..นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ของมาเก๊า
ขอพรหลวงพ่อแชกง..เทพวัดหวังต้าเซียน..ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง