ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง..ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน

ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว
ไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่น
ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง
เดินทางไปหาดทรายรีพลัสเลย์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง