ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน

ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ดาลัท
ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง