บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เยือนถิ่นพญานาค เสริมโชคลาภ บารมี อุดรธานี-บึงกาฬ-นครพนม 4วัน3คืน

ทัวร์ในประเทศ เยือนถิ่นพญานาค เสริมโชคลาภ บารมี อุดรธานี-บึงกาฬ-นครพนม 4วัน3คืน
4,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

อุดรธานี –ป่าคำชะโนด -บึงกาฬ – หินสามวาฬ -บึงกาฬ - วัดถ้ำชัยมงคล – ถ้ำนาคา หรือ น้ำตกตาดวิมานทิพย์
บึงโขงหลง – ศาลปู่อือลือนาคราช – นครพนม -พญาศรีสัตตนาคราช - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง           
ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีนนครพนม - บ้านท่านโฮจิมินห์ – พระธาตุมรุกขนคร – วัดพระธาตุพนม       

MT2-152-811

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต) – อุดรธานี
 • 20.30

  คณะพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ณ จุดนัดพบ พร้อมมีบริการแจกเครื่องดื่มเย็นเพื่อให้ท่านรู้สึกสดชื่นก่อนออกเดินทาง

 • 21.30

  คณะพร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระดับมาตรฐานสากล มีการทำความสะอาดค่าเชื้อ ตลอดการเดินทาง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ แบบ SET BOX และ เครื่องดื่มบนรถ

วันที่ 2 อุดรธานี –ป่าคำชะโนด -บึงกาฬ – หินสามวาฬ -บึงกาฬ
 • เช้า.

  คณะเดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น อิ่มอร่อยกับเมนูขึ้นชื่อ ไข่กระทะ ข้าวเปียกเส้น ขนมปังทรงเครื่อง หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ ป่าคำชะโนด คนท้องถิ่นเชื่อว่า ป่าแห่งนี้ เป็นดินแดนของพญานาค ที่แห่งนี้ คือ ป่าศักดิ์สิทธิ์  และ ลี้ลับ บนพื้นที่ราว 20 ไร่ ณ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ป่าคำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด  ตามตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธา ของคนในพื้นที่

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ เดินทางถึง จังหวัดบึงกาฬ นำท่านสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์  เดินทางขึ้น จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควร

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 วัดถ้ำชัยมงคล – ถ้ำนาคา หรือ น้ำตกตาดวิมานทิพย์– บึงโขงหลง – ศาลปู่อือลือนาคราช – นครพนม -พญาศรีสัตตนาคราช - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ วัดถ้ำชัยมงคล ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาคจากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำพบว่ามีรูปร่างเหมือนลำตัวงูขดเลื้อยไปมา พร้อมทั้งมีผิวด้านนอกที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการไปว่าสิ่งนี้มองดูแล้วเหมือนกับ "งูยักษ์ที่กลายเป็นหิน"  

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยนำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้น คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง

  จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ จังหวัดนครพนม

  เดินทางถึง จังหวัดนครพนม  นำท่านเที่ยวชม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม พญาศรีสัตตนาคราช ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ลำตัวเดียว ถือได้ว่าเป็น ตระกูลพญานาค ที่สืบสายพันธุ์มาแต่ครั้งพุทธกาล มีความใกล้ชิดพระพุทธองค์ และพระพุทธศาสนา จนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหลายทั้งปวง  

 • ค่ำ

  พิเศษ ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีนนครพนม - บ้านท่านโฮจิมินห์ – พระธาตุมรุกขนคร – วัดพระธาตุพนม
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ตลาดอินโดจีน เป็นแหล่งซื้อของฝากของที่ระลึก มีสินค้าจากประเทศอินโดจีน  นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ ๒๐ เมตร พระธาตุสูง ๕๐.๙ เมตร มีความหมายว่า สร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และจุด ๙ หมายถึงรัชกาลที่ ๙  

  นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร อำเภอธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  สมควรแก่เวลานำเดินทางเดินกลับ สู่ กรุงเทพมหานคร

 • 23.00

  เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานระดับสากล ไป – กลับ กรุงเทพ - อุดรธานี - บึงกาฬ - นครพนม ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ