ขอขอบคุณ ลูกค้า บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น ที่มอบความไว้วางใจให้ บริษัทนำพาคณะ เดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เวลล์ และ สก็อตแลนด์ เมื่อ วันที่ 12-20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0012.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0001.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0002.jpgลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0003.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0004.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0005.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0006.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0007.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0008.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0009.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0010.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0011.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0013.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0014.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0015.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0016.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0017.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0018.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0019.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0020.jpg

ลงรูปในลูกค้า คณะ บ.ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น_๑๙๐๕๑๕_0021.jpg

 

 

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

เที่ยวกับMT2K Holidays Travel

ติดต่อ 083-777-6395

Line Id  mt2kgolf