ขอขอบคุณ สำนักนิด้าโพล โพลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มอบความไว้วางใจให้ บริษัทนำพาคณะ เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เมือง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาาฮิลล์ เมื่อ วันที่ 25-27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0006.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0031.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0024.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0023.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0029.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0026.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0001.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0002.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0003.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0004.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0005.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0008.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0009.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0010.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0011.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0011.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0013.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0014.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0015.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0016.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0019.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0020.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0021.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0022.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0025.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0026.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0027.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0028.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0030.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0032.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0034.jpg

ทริปเวียดนาม_๑๙๐๕๑๕_0035.jpg

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

เที่ยวกับMT2K Holidays Travel

ติดต่อ 083-777-6395

Line Id  mt2kgolf