บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง 2 ประเทศ จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8วัน 6คืน

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง 2 ประเทศ จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8วัน 6คืน
42,990฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia X
สายการบิน

ป้อมนาริคาล่า - Mother of a Georgia - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสตาเวลี่ - ทะเลสาบเซวาน - วิหารเซวาน -วิหารเอคิดไมอัดซิน - โบราณสถานซวาร์ทน็อตส์ - ตลาด พาคชูกา - The Cascade - โรงงานไวน์อารารัต - จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน - หุบเขาเอวาน - วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอนานูรี - อนุสรณ์สถาน รัสเซีย – จอร์เจีย - โบสถ์เกอร์เกตี้

MT2-152-274

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 23.00

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์

วันที่ 2 กรุงเทพ ฯ – ทบิลิซี่ – ป้อมนาริกาล่า – Mother of a Georgia – โบสถ์เมเตคี – ถนนรุสตาเวลี่ – มหาวิหารทบิลิซี่
 • 03.00

  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008

 • 08.25

  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
  สู่ ป้อมนาริคาล่า  ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4
  ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda
  ชม โบสถ์เมเตห์คี  โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี
  ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่  ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร
  ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี  หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba
  อิสระ ถนนคนเดินรุสตาเวลี่  ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร

วันที่ 3 ทบิลิซี่ – ซาดาโคล – ดิลิยาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน – เยเรวาน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เมืองซาดาโคล เพื่อเดินทางสู่ประเทศอาร์เมเนีย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ชมทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของโลก นำท่านชมทะเลสาบเซวาน จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ วิหารเซวาน กลุ่มวิหารริมทะเลสาบที่มีอายุเกือบหนึ่งพันปี 
  เดินทากลับสู่ กรุงเยเรวาน  เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 เยเรวาน – วิหารเอคิไมอัดซิน – วิหารชวาร์ตนอตส์ – เยเรวาน – ตลาด พาคชูกา – The Cascade – โรงงานไวน์อารารัต – จัตุรัส Republic Square – มหาวิหารเยเรวาน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เข้าชม วิหารเอคิดไมอัดซิน โบสถ์คริสต์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในอาร์เมเนียและคาดการณ์กันว่าเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
  ชม โบราณสถานซวาร์ทน็อตส์ ชมผลงานสถาปัตยกรรมชั้นเอกจากการอุทิศตนเพื่อศาสนาของชาวคริสต์ในยุคกลาง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ชมตลาด พาคชูกา ตลาดท้องถิ่นในร่มชื่อดัง 
  ชม The Cascade  ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน
  เดินทางสู่ โรงงานไวน์อารารัต หนึ่งในโรงงานผลิตบรั่นดีระดับแนวหน้าของโลกชม จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน  ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสิกสีชมพู

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5 หุบเขาเอวาน – วิหารการ์นี่ – อารามเก็กฮาร์ด – เมืองบากราทาเชน – ซาดาโคล – ทบิลิซี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  ชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน
  ชม วิหารการ์นี  เมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว
  ชม วิหารเก๊กฮาร์ด  หนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน  เป็นการเดินทางข้ามพรมแดน
  เดินทางต่อไปยัง เมืองซาดาโคล  ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย
  เดินทางต่อไปยัง กรุงทบิลิซี  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6 มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวรี่ – ทบิลิซี่ – สะพานสันติภาพ – ถนนคนเดินชาเดอร์นี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า  มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย
  ชม วิหารจวารี  ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์
  ชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ  เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี
  อิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่  ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7 คาซเบกี้ – ป้อมอนาอูรี่ – อนุสรณ์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย – กูดาอูรี่ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลิซี่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส  เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป
  ชม ป้อมอนานูรี  ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17
  เดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้  หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา  ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006
  แวะชม อนุสรณ์สถาน รัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขา

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี  ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ท
  ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้  ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
  เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 8
 • 09.40

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี
  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009

 • 20.15

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ จะต้องเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอาร์เมเนีย (สำหรับหนังสือเดินทางไทย เท่านั้น)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก. จำกัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้น
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 25 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ทิปคนขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ทริป (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลืองวดสุดท้าย) *** เด็กชำระเท่ากับผู้ใหญ่ ยกเว้นเด็กทารก ***

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70%
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ