บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Nice Switzerland 8 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Nice Switzerland 8 วัน 6 คืน
85,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Swiss Airline
สายการบิน
 • ชมเมืองสไตน์ แอม ไรน์ เมืองสวยน่ารักริมแม่น้ำไรน์ ที่คุณไม่ควรพลาด
 • ชมเมืองแอพเพนเซล เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และเอกลักษณ์แบบชาวสวิส
 • ชมเมืองดาวอส เมืองสกีรีสอร์ท
 • นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส รถไฟสายโรแมนติก
 • ชมเมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
 • พิชิตยอดเขาไคล์น แมทเทอร์ฮอร์น
 • แวะถ่ายรูปที่ปราสาทชิลยอง ณ เมืองมองเทรอซ์
 • ชมศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์
 • ชมเมืองเจนีวา
 • ชมเมืองเบิร์น เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่ได้ชื่อว่ามีสถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป
 • ชมเมืองซูริค
MT2-070-450

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – ซูริค
 • 09.30

  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประตู  ทางเข้าที่ 4  อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 12.40

  ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LX181เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองซูริค

 • 19.30

  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

   

วันที่ 2 สไตน์ แอม ไรน์ – เซนต์ มอริซ – ดาวอส
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองสไตน์ แอม ไรน์ (Stein am Rhine) เมืองเล็กทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของเมืองโบราณที่ยังคงถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับรางวัลนำท่านเดินทางสู่เมืองคัวร์ (Chur) เพื่อแวะรับประทานอาหารกลางวัน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ มอริทซ์ (St. Moritz)เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden)นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส (Davos)  เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสูงที่สุดในยุโรป 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

   

วันที่ 3 อันเดอร์แมท– นั่งรถไฟกลาเซีย เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็กๆน่ารัก ที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ หลายๆคนจะรู้จักกันดี และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาขึ้นรถไฟสายโรแมนติก Glacier Express 

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านขึ้นรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟสายโรแมนติกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะได้สัมผัส อีกทั้งยังเป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในโลกอีกด้วย เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

   

วันที่ 4 ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ทาซ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เวเว่ย์ – โลซานน์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาที่มีความสูง 3,833 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพีรามิด

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองทาซ (Tasch)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างมากริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา และมีทิวทัศน์ที่งดงามจนเปรียบได้เป็นริเวียร่าแห่งสวิสเซอร์แลนด์  นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ชาโตว์ เดอ ชิลยอง (Chateau de Chillon) ท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey)  นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาร์ลี แชปลิน ดาราตลกชื่อดังของโลก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

   

วันที่ 5 โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเดอน็องตู (Le Denantou) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) ) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริค) วา นำท่านถ่ายรูปคู่กับ น้ำพุ Jet d'Eau หรือ แฌโด หรือบางคนเรียกว่าน้ำพุเจ็ทโด้ (ฝรั่งเศส: Jet d'Eau, ความหมาย: พวยน้ำ) 

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น (Berne)) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองโบราณอันเก่าแก่และสุดแสนโรแมนติกที่มีความเป็นมากว่า 800 ปี นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเบิร์น จากนั้นได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกา Zytglogge จากนั้นนำท่านเดินสู่ถนนมาร์คแกส (Marktgasse) ใจกลางของย่านเมืองเก่า เพื่อเดินชมอาคารบ้านเรือนที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ซึ่งปัจจุบันแปลงเปลี่ยนเป็นร้านค้าและร้านอาหาร นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแห่งเบิร์น (Berner Munster)นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮาร์เดอร์ คุล์ม (Harder Kulm) เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของสวิส ด้วยความสูงถึง 1,322 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มองเห็นเมืองอินเทอร์ลาเก้น ทะเลสาบธูน และทะเลสาบเบรียนซ์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (บนยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม (Hader Kulm) 

   

วันที่ 6 จุงเฟรา – ลูเซิร์น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) ) เมืองแห่งรีสอร์ทและกีฬาฤดูหนาวที่ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งมีวิวทิวทัศน์อันสวนงามและโรแมนติกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) มีความหมายว่า “สาวน้อย” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรปมีความสูง 4,158 เมตร 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอบรุนเน่น นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงไว้สภาพเดิมจนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น จากนั้นนำท่านเดินแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์สิงโตหิน (Lion Monument) 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

   

วันที่ 7 ซูริค
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก อันเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม นำท่านเดินทางสู่จตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซูริคให้ท่านได้เดินเลื้อกซื้อสินค้า ณ ถนนบานโฮฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง

 • กลางวัน

  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกของท่านในการเลือกซื้อของ

 • 14.00

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (ZRH) มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

 • 17.50

  เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน LX 180

วันที่ 8 กรุงเทพฯ
 • 09.35

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน )
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 สวิสฟรังค์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 สวิสฟรังค์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 สวิสฟรังค์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 สวิสฟรังค์)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ