บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์คุณภาพ คุ้มค่า ทุกบาท ทุกสตางค์

บริษัท เอ็มที2เค ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
เลขที่ 285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ถนน นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
094-682-9495
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
tipp.mt2k@gmail.com

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
69,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • ไม่พลาดชมเมืองซุก เบิร์น เจนีวา โลซานน์ มองเทรอซ์
 • พิเศษสุด !!! พาท่านนั่งรถไฟกอร์เนอร์การ์ทแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม สบตาเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • พิชิต Top Of Europe พร้อมรับประทานอาหารบนเขาจุงเฟราสุด Exclusiv
 • เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น สะพานไม้คาเปล และย่าน Oldtown
 • เที่ยวชมเมือง ชไตน์ อัม ไรน์ เมืองเล็กๆสุดน่ารักติดพรมแดนเยอรมนี
 • ตระการตาน้ำตกไรน์ น้ำตกที่กว้างที่สุดในยุโรป
 • ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซูริค ให้เวลาอย่างเต็มที่ !!!!
 • ให้ทานได้ลองทานสวิสชีสฟองดู เมนูอันเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับชาวสวิส
MT2-063-028

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 22.00

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 3 Row D เคาท์เตอร์สายการบินไทย Thai Airways (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2
 • 00.35

  ออกเดินทางสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา และทะเลสาบ โดยเที่ยวบิน TG970 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 • 06.55

  ถึงถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich)  สมาพันธรัฐสวิส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย มุ่งหน้าสู่ เมืองซุก (Zug) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบซุก เป็นเมืองเล็กๆ ที่หลายๆท่านให้เป็นเมืองผ่าน แต่ที่นี้นั้น อัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERN) นครหลวงของประเทศ พาท่านชมความงามของ ย่าน Old town ซึ่งเป็นย่านจุดศูนย์หลางของเมือง ไฮไลท์อยู่ที่ หอนาฬิกานาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge) ถัดไปไม่ไกลจะพบกับ บ้านเลขที่ 49 ซึ่งเป็นบ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น (Bern Minster) ที่คงความงามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1573 ตบท้ายด้วยสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น กับ บ่อหมี (Bärengraben) 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) พาท่านชม นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ที่สวน Jardin Anglais ผ่านชม Monument National อนุเสาวรีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมชาติระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 1814 ก่อนแวะถ่ายรูปด้านหน้าของที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา (United Nations Office at Geneva) และพลาดไม่ได้กับการชม น้ำพุแห่งเจนีวา (Jet d’Eau)  

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon) มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) พาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) ก่อนเดินทางสู่ เมืองลูลี่ (Lully)

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษสุด !!! พาท่านนั่งรถไฟกอร์เนอร์การ์ท (Gornergrat) รถไฟสุดคลาสสิคที่จะพาท่านขึ้นไปยังยอดเขาอันเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) พาท่านเดินชม ความงามของ เมือง Zermatt หลังจากชมความงามจนเต็มอิ่มแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) พาท่านเดินชม ความงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง ที่  ถนน Hoheweg

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) พาท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์(Jungfraujoch) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่ที่คู่ควรแก่การพิชิต เมื่อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) ปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) และพาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 • เที่ยง

  พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ

 • ค่ำ

  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน และเพื่ออรรถรสที่ครบถ้วน      

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) พาท่านชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) เมืองที่มีน้ำตกที่กว้างที่สุดของยุโรป เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซูริก (Zurich)

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตลอดช่วงบ่ายที่บริเวณ ถนนบาร์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) ถนนสายช้อปปิ้งของเมือง 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)

 • 13.15

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

วันที่ 8
 • 06.10

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-ZRH-BKK) สายการบินไทย Thai Airways (TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้าหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 1,500,000 บาท/ เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวิซ่าเชงเก้น (สวิสเซอร์แลนด์) 3,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปคนขับวันละ 2 CHF รวมทั้งทริป 6 วัน  12 CHF / ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 CHF รวมทั้งทริป 8 วัน 24 CHF / ท่าน
 • รวมทิปทั้งหมด 36 CHF / ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
 3. กรณียกเลิก

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 1. กรณีเจ็บป่วย

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ได้ตามความเป็นจริง

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 1. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 2. 7. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
 3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 4. 9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ